Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
_
Uprzejmie informujemy, że firma SAKOHAFT s.c. z siedzibą ul. 1 Maja 1/5 32-
332 Bukowno
nip: 6372178476 i strona www.sakohaft.pl , sklep.sakohaft.pl lub
„Administrator”) przetwarza Pana/Pani
dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO
informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest firma SAKOHAFT s.c. z siedzibą ul. 1
Maja 1/5 32-332 Bukowno
2) z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: t SAKOHAFT s.c. z siedzibą ul. 1 Maja 1/5 32-332 Bukowno
za
pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@sakohaft.pl
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą
elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także
zawierania
i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i
udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji
zamówień,
realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,
dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i
przesyłania
informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii
o
zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a
sprzedającym,
5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez
Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na
Pana/
Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę
trzecią
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi,
dopasowania
oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań
marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności
przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy),
obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji
zamówień,
usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie
rozliczeń należności,
7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych,
jednak
wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz
gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony
prawnej. W
szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług
świadczonych
przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
realizacji
celów wskazanych w pkt 4,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres
niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4
powyżej,
9) ma Pan/Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych
osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w
celu marketingu bezpośredniego, - wniesienia do Administratora sprzeciwu
wobec
profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem
bezpośrednim,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych
osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak
możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak
możliwości
zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym,
11) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu
profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług
reklamowych i
marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu
sprzedażowego.
W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana
wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby
dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie
odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w
szczególności
od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl